நண்பன்

This entry is part of 47 in the series 20040325_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


கூறத்தான் வார்த்தைகள் போதாது
கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காது
மாறாத மறக்காத பற்று அது
கொஞ்சமும் குறையாத பாசம் அது
நிலையான நிறைவான நட்பு அது
தடையின்றி பிரவகிக்கும் ஊற்றது
கணமும் கவனம் கலையா காவலது
துடிப்பாக ஓடி வந்து நிற்கையிலே
வெறித்தனமாய் கொஞ்சுகையிலே
அறிவோடு கண்கள் பார்க்கையிலே
வலாய் காத்திருக்கும் பாவத்திலே
வாலை ட்டும் வேகத்திலே
திருப்பி ட்டி மகிழ
வாலில்லாதது குறையே.

pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation