மறுபடியும்

This entry is part of 42 in the series 20031023_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


கும்மென்ற இருட்டான இரவும்
குப்பென்று புலர்ந்துவிடும் ஒரு பொழுதில்,
சருகை உதிர்த்த மொட்டை மரமும்
சடுதியில் துளிர்க்கும் அடுத்த பருவத்தில்,
இறப்பிங்கு இறுதியில்லை-
இன்னும் இன்னும் உயிர் பிறக்கும்.
மதிகெட்டு மாந்தர் மாண்பை இழந்தாலும்
மறுபடியும் மலர்ந்துவிடும் மானிடமே.

Series Navigation