மாயமான்.

This entry is part of 31 in the series 20031002_Issue

அருண்பிரசாத்.


துவங்கியது மாயமான் தேடல்
அடர்ந்த காட்டில்.

பேரழகொளி பரப்பி
சுவாலைக் கண்களுடன்
இலக்குகள் தொடர்ந்து
இடம்பெயர்கின்றன.

தொடர் கிளைத் தாவல்களுடன்
சிராய்ப்புகளின் சுகங்களுடன்
வேட்டை தொடர்கிறது.

குருதி தோய்ந்த
கூர்மழுங்கிய அம்புகள்
வழிநெடுகிலும்,
மானின் வெற்றிக் கணக்கை
அறிவித்தபடி.

everminnal@yahoo.com

Series Navigation