வலை

This entry is part of 31 in the series 20031002_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


வலை விரித்து மானை பிடிக்கலாம்,
வலை வீசி மீனை பிடிக்கலாம்,
வலை பின்னி சிலந்தி வசிக்கலாம்,
வலை துணியில் வடிகட்டலாம்,
வலை கட்டி ஊஞ்சலாடலாம்,
வலை தாண்டி பந்தடிக்கலாம்,
வலை திரையால் கொசு விரட்டலாம்,
வலை மனையில் உலகை காணலாம்.

pavalamani_pragasam@yahoo.com

Series Navigation