தமிழ்மணவாளன் கவிதைகள்

This entry is part of 35 in the series 20030518_Issue

தமிழ்மணவாளன்


-1-

முற்றிலும் உருமாறிப்போன

கனவின் சாட்சியாய்

மெல்ல மெல்ல கரைந்த போது

எத்தருணம்

அதனோடு இதுவும்

இணையாகும் அசலின்

ஒருகணம்

நிலைப்பின் பின்

தொடர்ந்து கரைய

வழிந்தோடிப்போகிறது வாழ்வு.

**** ***** *****

-2-

கொல்லைப்புறத் திறப்புகள்

யெப்போதுமே

வெளிப்போதலின் குறியீடாய்

வாய் பிளன்0தபடி

உடைபட்டுப் போனது

வெள்ளம் விட்டு மேலேறி

முதலையொன்று

மெல்ல படர்ந்து நுழைந்த போது.

***** ******* ****

-3-

பாதத்தில் ஊற்றில் பெருகும்

நீர்

உயர உயர

மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும்

உடம்பு.

tamilmanavalan@yahoo.co.in

Series Navigation