தேடல்…

This entry is part of 35 in the series 20021207_Issue

ஆ. மணவழகன்


இனிமேலும்
மறைக்கக் கூடாது,
மனதோடு மன்றாடியதில்
கொஞ்சம்…

இன்றாவது
சொல்லிவிட வேண்டும்,
எண்ணி ஏமாந்ததில்
கொஞ்சம்…

இன்றைக்கு ஒருநாள்
பேசாதிருக்க வேண்டுமென்று
சொல்லிவிட்டுப்
பேசித்தீர்த்ததில்
கொஞ்சம்…

மனதால் அவள் நினைவை
மறக்க நினைத்து
மன்றாடித் தோற்ற மகிழ்வில்
கோஞ்சம்…

மனதால் அழும்பொழுது,
மடி ஒன்று தேடும் பொழுது
இன்பமான அவள் நினைவு
என்முன்னே தோன்றியதில்
கொஞ்சம்…

அவள் இல்லாத இருக்கையை
இதமாய்த் தொட்டுப் பார்த்து
இன்பம் கண்டதில் கொஞ்சம்…

ஆசையாய்ப் பேச
அடிமனதில் ஆசை இருந்தும்,
வெறுத்துப் பேசி,
வேடிக்கைப் பார்த்ததில்
கொஞ்சம்…

அவள் கவிதைக்குள்
நான் வாழ்கிறேனோ!!
கர்வப்பட்டதில்
கொஞ்சம்…

அவள்
கவிதை வரிகளுக்கு
நான்
வாழ்க்கைப் பட்டுவிட்டேனோ!!
வருந்தியதில்
கொஞ்சம்…

இப்படிச்
சிறுகச் சிறுகச் சேர்த்ததில்
தெரிந்து கொண்டேன்,
என் முகவரிக்கான
முதல் எழுத்தை…!!!

a_manavazhahan@hotmail.com

Series Navigation