தெளிவு

This entry is part of 26 in the series 20020210_Issue

ராமசுப்ரமணியம் சேஷாத்ரிநாதன்


இதுவரை அவளும் சொல்லவில்லை
நானும் சொல்லவில்லை
அவள் திருமணத்தன்று என்னை கண்டபொழுது
அவள் கண்களில் தளும்பிய நீர் சொன்னது
அது காதல் என்று

Series Navigation