சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி 2009-ல் எனிஇந்தியன்.காம்

This entry is part of 46 in the series 20090108_Issue

பி.கே. சிவகுமார்


சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி 2009ல் எனி இந்தியன் கடை எண்: 003

வார்த்தை மாத இதழ் சந்தா சலுகைகள்:

இச்சலுகை 2009 சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் எனி இந்தியன் கடை எண் 003-ல் நேரடியாகச் சந்தா செலுத்துகிறவர்களுக்கு மட்டுமே.

வார்த்தை ஓராண்டு இந்தியச் சந்தா: ரூபாய் 125 (இது வழக்கமான சந்தாத் தொகையைவிட ரூபாய் 75 குறைவு)
வார்த்தை இரண்டு ஆண்டுகள் இந்தியச் சந்தா: ரூபாய் 250 (இது வழக்கமான சந்தாத் தொகையைவிட ரூபாய் 125 குறைவு)

வார்த்தை ஓராண்டு வெளிநாட்டுச் சந்தா: ரூபாய் 1500 (இது வழக்கமான சந்தாத் தொகையைவிட ரூபாய் 500 குறைவு)
வார்த்தை இரண்டு ஆண்டுகள் வெளிநாட்டுச் சந்தா ரூபாய் 3000 (இது வழக்கமான சந்தாத் தொகையைவிட ரூபாய் 800 குறைவு)

புத்தகக் கண்காட்சியில் எனி இந்தியன் கடையில் அனைத்துப் புத்தகங்களும் (எனி இந்தியன் மற்றும் முன்னணி பதிப்பகங்கள் பதிப்பித்தவை) பத்து சதவீதத் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கும்.

அனைவரையும் வருக என அழைக்கிறோம்.


To buy Indian Books Online: http://www.AnyIndian.com
To read my writings in Tamil: http://pksivakumar.blogspot.com

Series Navigation