வேட்டை

This entry is part 42 of 49 in the series 19991203_Issue

இந்தி: கங்காபிரசாத் விமல்


தமிழில்: செளரி

வேட்டை விவகாரம்
அவனுக்குப் புரியாத விசயம்
செல்வச்செழிப்பை நாடி
கடல் மலை பாலை படு இடங்களில்
தேடித் திரிகிறான்
சோர்ந்து சலித்துப் போகையில்
ஜாதகக் கணிப்பில் சஞ்சரிக்கும்
ராசி- கிரகங்களைத் திட்டுகிறான்

அவனுக்கு அதிர்ச்சி-
தான் நம்பிப் பாதுகாக்கும்
வாழ்நெறி லட்ட்சியங்களை
பட்டணக்கரை சந்தைகளில்
சல்லிசாக விற்றுவிடுகிறார்கள்
பாவம்-சாபம்- பச்சாத்தாபம் எதுவும்
அவர்கலை தீண்டுவதில்லை

செல்வச் செழிப்பு மண்டிய
சொர்க்கத்தைத் தேடி வந்தவனுக்கு
புரியாத விஷயம்-
நரகத்துக்கு மேலே
பிரகாசச் சுவர்களுக்குள்
வசதியாய் படுத்திருக்கிறது
நாகரீகச் சொர்க்கம்

கிராமத்து வீட்டில்
கவிந்த இருள் மறக்கவில்லை
ஒட்டுறவு நீங்கா நினைப்பு
பட்டினத்து பவர்புல் வெளிச்சத்தில்
அதெல்லாம் மறைஞ்சே போச்சு
அதில் அவன் தினமும்
வேட்டையாடப்படுவது
அவனுக்கே தெரியவில்லை!
Thinnai 1999 December 3

திண்ணை

Series Navigation<<   பசுவய்யா கவிதைகள்அந்த முகம் >>

இந்தி: கங்காபிரசாத் விமல்

இந்தி: கங்காபிரசாத் விமல்