வார்த்தை நவம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 33 in the series 20091119_Issue

பி கே சிவகுமார்


விரியுமறிவு நிலை காட்டுவீர்! வீழும் சிறுமைகளை ஓட்டுவீர்! – பி.கே. சிவகுமார்
வாசகர் கடிதங்கள்

எதிர்வினைகள்

என் ஓவியங்களில் இந்தியத்தன்மை தன்னிச்சையாக இடம் பெற்றது (ஆர்.பி. பாஸ்கரன் நேர்காணல்) – அம்ஷன்குமார்

ஒரு கஞ்சலுடன் உல்லாசப் பயணம் போதல் – பொ. கருணாகரமூர்த்தி

பாதங்கள் – கோகுலக்கண்ணன்

காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் 2 – கோபால் ராஜாராம்

ஆகாசவாணி – எஸ்.வி. ராமகிருஷ்ணன்

ரேமண்ட் கார்வரின் வேதக் கோயில் – தமிழில்: எஸ். ஷங்கரநாராயணன்

காற்றில் கலந்த புதுக்கவிதை கவிஞர் பாலா (அஞ்சலி) – சேதுபதி

நாஞ்சில் நாடன், விக்ரமாதித்யன், நா. விச்வநாதன், சம்யுக்தா, ரமேஷ் கல்யாண் கவிதைகள்

உச்சிமாளி – சுகா

வெங்கட் சாமிநாதனின் யூமா வாசுகியிலிருந்து சமுத்திரம் வரை (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்

பல்லவி அய்யரின் (தமிழாக்கம்: ராமன் ராஜா) சீனா விலகும் திரை (புத்தக அறிமுகம்) – மதுமிதா

பெட்டிக்காரன் – இரா. முருகன்

உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்

சாமானியனாக இல்லாத சாமானியன் (உன்னைப்போல் ஒருவன் விமர்சனம்) – கோபால் ராஜாராம்

ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள்

வரப்பெற்றோம்

புத்தக சிறுஅறிமுகங்கள்

ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி.கே. சிவகுமார்

பி.கே. சிவகுமார்

வார்த்தை நவம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 27 in the series 20091113_Issue

பி கே சிவகுமார்விரியுமறிவு நிலை காட்டுவீர்! வீழும் சிறுமைகளை ஓட்டுவீர்! – பி.கே. சிவகுமார்

வாசகர் கடிதங்கள்

எதிர்வினைகள்

என் ஓவியங்களில் இந்தியத்தன்மை தன்னிச்சையாக இடம் பெற்றது (ஆர்.பி. பாஸ்கரன் நேர்காணல்) – அம்ஷன்குமார்

ஒரு கஞ்சலுடன் உல்லாசப் பயணம் போதல் – பொ. கருணாகரமூர்த்தி

பாதங்கள் – கோகுலக்கண்ணன்

காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் 2 – கோபால் ராஜாராம்

ஆகாசவாணி – எஸ்.வி. ராமகிருஷ்ணன்

ரேமண்ட் கார்வரின் வேதக் கோயில் – தமிழில்: எஸ். ஷங்கரநாராயணன்

காற்றில் கலந்த புதுக்கவிதை கவிஞர் பாலா (அஞ்சலி) – சேதுபதி

நாஞ்சில் நாடன், விக்ரமாதித்யன், நா. விச்வநாதன், சம்யுக்தா, ரமேஷ் கல்யாண் கவிதைகள்

உச்சிமாளி – சுகா

வெங்கட் சாமிநாதனின் யூமா வாசுகியிலிருந்து சமுத்திரம் வரை (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்

பல்லவி அய்யரின் (தமிழாக்கம்: ராமன் ராஜா) சீனா விலகும் திரை (புத்தக அறிமுகம்) – மதுமிதா

பெட்டிக்காரன் – இரா. முருகன்

உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்

சாமானியனாக இல்லாத சாமானியன் (உன்னைப்போல் ஒருவன் விமர்சனம்) – கோபால் ராஜாராம்

ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள்

வரப்பெற்றோம்

புத்தக சிறுஅறிமுகங்கள்

ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி.கே. சிவகுமார்

பி.கே. சிவகுமார்

வார்த்தை நவம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 35 in the series 20091106_Issue

பி கே சிவக்குமார்


விரியுமறிவு நிலை காட்டுவீர்! வீழும் சிறுமைகளை ஓட்டுவீர்! – பி.கே. சிவகுமார்
வாசகர் கடிதங்கள்
எதிர்வினைகள்
என் ஓவியங்களில் இந்தியத்தன்மை தன்னிச்சையாக இடம் பெற்றது (ஆர்.பி. பாஸ்கரன் நேர்காணல்) – அம்ஷன்குமார்
ஒரு கஞ்சலுடன் உல்லாசப் பயணம் போதல் – பொ. கருணாகரமூர்த்தி
பாதங்கள் – கோகுலக்கண்ணன்
காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் 2 – கோபால் ராஜாராம்
ஆகாசவாணி – எஸ்.வி. ராமகிருஷ்ணன்
ரேமண்ட் கார்வரின் வேதக் கோயில் – தமிழில்: எஸ். ஷங்கரநாராயணன்
காற்றில் கலந்த புதுக்கவிதை கவிஞர் பாலா (அஞ்சலி) – சேதுபதி
நாஞ்சில் நாடன், விக்ரமாதித்யன், நா. விச்வநாதன், சம்யுக்தா, ரமேஷ் கல்யாண் கவிதைகள்
உச்சிமாளி – சுகா
வெங்கட் சாமிநாதனின் யூமா வாசுகியிலிருந்து சமுத்திரம் வரை (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்
பல்லவி அய்யரின் (தமிழாக்கம்: ராமன் ராஜா) சீனா விலகும் திரை (புத்தக அறிமுகம்) – மதுமிதா
பெட்டிக்காரன் – இரா. முருகன்
உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்
சாமானியனாக இல்லாத சாமானியன் (உன்னைப்போல் ஒருவன் விமர்சனம்) – கோபால் ராஜாராம்
ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள்
வரப்பெற்றோம்
புத்தக சிறுஅறிமுகங்கள்
ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி கே சிவக்குமார்

பி கே சிவக்குமார்

வார்த்தை நவம்பர் 2009 இதழில்…

This entry is part [part not set] of 31 in the series 20091029_Issue

பி கே சிவக்குமார்


விரியுமறிவு நிலை காட்டுவீர்! வீழும் சிறுமைகளை ஓட்டுவீர்! – பி.கே. சிவகுமார்
வாசகர் கடிதங்கள்
எதிர்வினைகள்
என் ஓவியங்களில் இந்தியத்தன்மை தன்னிச்சையாக இடம் பெற்றது (ஆர்.பி. பாஸ்கரன் நேர்காணல்) – அம்ஷன்குமார்
ஒரு கஞ்சலுடன் உல்லாசப் பயணம் போதல் – பொ. கருணாகரமூர்த்தி
பாதங்கள் – கோகுலக்கண்ணன்
காலனியத்தின் குழந்தைகள்: ஆங்கிலோ இந்திய சமூகம் 2 – கோபால் ராஜாராம்
ஆகாசவாணி – எஸ்.வி. ராமகிருஷ்ணன்
ரேமண்ட் கார்வரின் வேதக் கோயில் – தமிழில்: எஸ். ஷங்கரநாராயணன்
காற்றில் கலந்த புதுக்கவிதை கவிஞர் பாலா (அஞ்சலி) – சேதுபதி
நாஞ்சில் நாடன், விக்ரமாதித்யன், நா. விச்வநாதன், சம்யுக்தா, ரமேஷ் கல்யாண் கவிதைகள்
உச்சிமாளி – சுகா
வெங்கட் சாமிநாதனின் யூமா வாசுகியிலிருந்து சமுத்திரம் வரை (புத்தக விமர்சனம்) – வே. சபாநாயகம்
பல்லவி அய்யரின் (தமிழாக்கம்: ராமன் ராஜா) சீனா விலகும் திரை (புத்தக அறிமுகம்) – மதுமிதா
பெட்டிக்காரன் – இரா. முருகன்
உலக ஊடகங்களிலிருந்து கார்ட்டூன்கள்
சாமானியனாக இல்லாத சாமானியன் (உன்னைப்போல் ஒருவன் விமர்சனம்) – கோபால் ராஜாராம்
ஓர் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியனின் குறிப்புகள்
வரப்பெற்றோம்
புத்தக சிறுஅறிமுகங்கள்
ஓவியங்கள்: ஜீவா

Series Navigation

பி கே சிவக்குமார்

பி கே சிவக்குமார்