நியூஜெர்ஸி சிறுவ சிறுமியர்களுக்கு சமஸ்கிருத கேம்ப் பாணினி

This entry is part [part not set] of 33 in the series 20110424_Issue

Camp Panini NJ team.சமஸ்கிருதபாரதி யு எஸ் ஏசமஸ்கிருதம் சிறுவர் சிறுமியர் பாணினி கேம்ப்
Namaste Mahodaya / Mahodaye:

This year Samskrita Bharati USA , NJ Chapter is planning an introductory Samskritam camp named “Camp Panini”. This camp introduces Samskritam to kids in a fun-filled environment and is intended for kids entering grade 3 to grade 7 for the school year starting Sept 2011. Please see the attached flyer for more information.

The camp is designed to bring out the fact that Samskritam is easy and fun to learn. The 5 day camp gives an introduction to Samskritam through songs, slokas, stories, games, crafts etc. We hope that Camp Panini would develop interest in our kids to learn this ancient language and access our great heritage through it.

We request you to please pass on this flyer to all your friends and organizations you know.
Thank you for helping to bring our great language to our kids. If you need more information, please feel free to call one of the volunteers mentioned in the flyer.

Best Regards,
Camp Panini NJ team.

Series Navigation

அறிவிப்பு

அறிவிப்பு