தேநீர்ப் பேச்சுக்கள்…

This entry is part [part not set] of 34 in the series 20081016_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி


வாராவாரம்
வாடிக்கைதான்.
நடைபாதைத் தேநீர்க்கடையில்
நண்பர்கள் கூடிப் பேசுவது.
அதிக பட்சம் உறுப்பினர்கள்
ஐந்தாறைத் தாண்டாது.
உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை
ஒன்றிரண்டு கூடிக் குறையும்.
இரண்டு மணி நேரமென்று
எழுதப்படாத ஒரு கணக்கு.
வடை போண்டா தேநீரென்று
வாகாய்த் துவங்கும் பேச்சுக்கள்.
பேச்சுகளின் திசையை
பேச்சுக்களே தீர்மானிக்கும்.
அண்டம் பேரண்டம் முதல்
அரசியல் ஆன்மிகம் வரை.
பொருளாதார சிக்கல் முதல்
பெண் பொருள் தேடும் வாழ்க்கை வரை.
இவன் கவிஞன் என்றானபின்
இப்போது கவிதைகளும்.
அனல் பறக்கும் வாதங்களும்
அவ்வப்போது எட்டிப்பார்க்கும்.
பெரிதாய் ஏதும் தீர்வின்றி
பேச்சை வளர்க்கும் பேச்சுகள்.
வாராவாரம்
வா(வே)டிக்கைதான்.
நடைபாதைத் தேநீர்க்கடையில்
நண்பர்கள் கூடிப் பேசுவது.
o

Series Navigation

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி