காதல் நாற்பது – 33 செல்லப் பெயரில் அழைத்திடு !

This entry is part [part not set] of 36 in the series 20070809_Issue

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடாஎன்னை அழைத்திடு, என்நாய்க் குட்டியின்
செல்லப் பெயரில் !
சின்னஞ் சிறு பிள்ளையாய் நான்
செல்லமாக
விளையாடும் போது
அழைத்தால் ஓடிச் செல்லும்
அந்த பெயர் என்
செவிதனில் விழட்டும் !
செவ்வந்திப் பூக்கள்
என்னுள்ளம் கவர்ந்தவர் முகத்தின்
விழியோரப் பார்வையை
முன்னோக்கும் !
தெளிவான தேவ கானமாய்த்
தெரியாமல்
ஈர்த்திடும் அந்த வாய்ச்சொற்களில்
எனக்கினி அழைப்பு
இல்லாமை உணர்கிறேன்.
கடவுளை நான் வேண்டும் போது
சுமைதாங்கி மேல் நிற்கும்
சவப்பெட்டியில்
அமைதி !
மரித்துப் போனவர்
உடமைக்கு
உரிமை அளிக்கட்டும் உன் வாக்கு.
வடபுறத்துப் பூக்களைச்
திரட்டி வந்து
தென்புறத்தை நிரப்பு !
இளம் பருவத்தில் எழும் காதலை
மேற்கொண்டு
முதுமையிலும் தொடரட்டும் !
அந்தச் செல்லப் பெயராலே என்னை
அழைப்பாய் !
குழந்தை மனத்தோடு
உண்மையைச் சொல்வேன் நான்
உடனடியாக !

************
Poem -33

Sonnets from the Potuguese
By: Elizabeth Browing

Yes, call me by my pet-name! let me hear
The name I used to run at, when a child,
From innocent play, and leave the cow-slips piled,
To glance up in some face that proved me dear
With the look of its eyes. I miss the clear
Fond voices which, being drawn and reconciled
Into the music of Heaven’s undefiled,
Call me no longer. Silence on the bier,
While I call God–call God!–So let thy mouth
Be heir to those who are now exanimate.
Gather the north flowers to complete the south,
And catch the early love up in the late.
Yes, call me by that name,–and I, in truth,
With the same heart, will answer and not wait.

**********
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (July 30, 2007)]

Series Navigation

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா