இளங்கோவின் (டிசே தமிழன்) ‘நாடற்றவனின் குறிப்புகள்’ கவிதைத் தொகுப்பு வெளியீடும், அறிமுகமும்

This entry is part [part not set] of 44 in the series 20080410_Issue

அறிவிப்பு


காலம் சஞ்சிகையின் ஆதரவில் “அறியாக் கணங்களின் வனப்பு”

—இளங்கோவின் (டிசே தமிழன்)
‘நாடற்றவனின் குறிப்புகள்’
கவிதைத் தொகுப்பு வெளியீடும், அறிமுகமும்…

—குறும்படங்கள் திரையிடல்…
-கர்ண மோட்சம்
-தூதிக்காவா

காலம்: Saturday, Apr 19, 2008 (3.00 p.m)
இடம்: Scarborough Civic Centre (McCowan/Ellesmere)

‘வாழும் தமிழ்’ – புத்தகங்கள் மற்றும் குறும்படங்கள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்

தொடர்புகளுக்கு: (416) 731-1752 / (416) 725-4862


kalam@tamilbook.com

Series Navigation

அறிவிப்பு

அறிவிப்பு