மாறி வரும் செவ்வாய் கிரகம்

தட்ப வெப்ப நிலை மாறுதல்களால்,செவ்வாய் கிரகத்தின் பரப்பில் நீண்டகால மாறுதல்கள் நடந்து வருகின்றன என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. அதிக நுட்பமான பிம்பங்கள் மூலம் செவ்வாயின் தெற்கு துருவம் ஆராயப்பட்டு வருடம் முழுவதும் இருக்கும் உறைந்த மேற்பரப்பு…

மின் காகிதம் உருவாக்கத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம்.

மின் காகிதம் என்றால் என்ன என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். மின் காகிதம் என்பது காகிதம் போலவே இருக்கும் பிளாஸ்டிக். இந்த பிளாஸ்டிக் காகிதத்தில் மை இல்லாமலேயே மின்சாரத்தின் மூலமாக மட்டுமே அதில் எழுத்துக்களையும்…

மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தியை விற்க இந்திய அரசாங்கம் அனுமதி

இந்திய அரசாங்கம் வெகு விரைவிலேயே மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தியை விற்க அனுமதி தரப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறது. உயிர் தொழில்நுட்ப பிரிவின் தலைவரான திருமதி மஞ்சு சர்மா இதை தெரிவித்ததோடு, இதற்கான தேதியை நிர்ணயிக்கவில்லை என்பதையும்…