கடிதம்

This entry is part of 54 in the series 20080110_Issue

பரிமளம்


ஜெயமோகன் கட்டுரையிலிருந்து ஒரு வரி இது.
{ஒரு பல்கலைக் கழகக் குழு தங்கள் அந்தரங்க நோக்கங்களுக்காக பரிசைக் கொடுப்பதும் பெறுவதும் அவர்களின் விருப்பம்.}
லட்சுமி ஹாம்ஸ்டாமிடம் இருப்பது ஒருசரளமான பொது ஆங்கிலமா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் தங்கள் ரத்தம் மூலமும் கண்ணீர் மூலமும் இலக்கியத்தை உருவாக்குபவர்கள் இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை எழுதமாட்டார்கள் என்பது உறுதி.
பரிமளம்


janaparimalam@yahoo.com

Series Navigation