‘நாங்கோரி என்ற உறுப்பினர்’ கதையை பற்றி

This entry is part of 29 in the series 20070823_Issue

நாகூர் இஸ்மாயில்


ஓவர் டோஸ் என்று நினைக்கிறேன். சிரித்து வயிறெல்லாம் புண்ணாகி விட்டது. ‘நாங்கோரி என்ற உறுப்பினர்’ கதையை பற்றி குறிப்பிடுகிறேன். ஆஜானா.. பொட்டிய பிச்சானா.. என்று எங்கள் ஊரில் பாடுவார்கள். இந்த கதை பொட்டிய பிச்சு கந்தலாக்கி போட்டிருக்கு. ஆமா பொட்டிய பிக்கிறது என்றால் என்ன..? ஆபிதீன் நானாவிடம் கேட்பதா? அல்லது நாங்கோரியிடம் கேட்பதா? – நாகூர் இஸ்மாயில்


abubackar@ntuclearninghub.com

Series Navigation