கடிதம்

This entry is part of 36 in the series 20070809_Issue

செல்வி


ஆசிரியர் அவர்களுக்கு.

திரு ஜெயபாரதன் அவர்கள் கட்டுரையில் ஒசோன் படலம் பாதுகாக்கப் படுவதற்காக கூறியுள்ள 10 புதிய வழிகள் படித்தபோது மிகவும் ஆச்சர்யமாகவும். நான் செய்கின்ற தவறுகளும் புரிந்தது.

நமது திண்ணையில் மட்டுமல்ல பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் இந்த விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லவேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான கருத்தாகும், ஏனனில் ஒசோன் படலம் பாதுகாக்க சாதாரணமக்களால் செய்யக்கூடியது ஏதும் இல்லை என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் சின்னச்சின்ன செயல்கள் மூலம் நாமும் நிறைய செய்ய முடியும் என்பது புரிந்தது.

மின்சார உபயோகக்கட்டுப்பாடு இவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அரசும் மக்களுக்கு கூறவேண்டும். பணமிச்சம் மட்டுமில்லாமல் சமுதாய அக்கரையுடன் கூடிய ஒசோன் பாதுக்காப்பும் உள்ள விஷயம் நிறையபேரைத்தூண்டும்.

திரு ஜெயபாரதன் அவர்களுக்கு நன்றி. நான் என்னால் முடிந்த முயற்சிகளைத் தொடர்வேன்.

அன்புடன்
செல்வி


rm_slv@yahoo.com

Series Navigation