கடிதம்

This entry is part of 39 in the series 20060526_Issue

தங்கவேல்


நக்கீரனனின் கட்டுரை ஒரு தற்காப்புக்கான வழியே தவிர வேறொன்றும் இல்லை. ஆம். தாய் மொழி தமிழாக உள்ள ஒருவனே தமிழன். மற்றவர் தமிழர் அல்ல என்பது எனது வாதம் இல்லை. உண்மை. இது நாள் வரை தமிழன் மத்தவருக்காக அனைத்தையும் இழந்தான். இப்போது ஒரு உணர்ச்சி அலை கிளம்பி இருக்கிரது. அதனை உடனே தடுக்கா விடில் நக்கீரன் போன்றவருக்கு தூக்கம் வராது. தமிழ் நாட்டுக்கு தலைவன் தமிழனாக வேண்டும். அந்த புரட்சி விரைவில் வரும் என்று நம்புகிறேன்.

தங்கவேல்

nandhacomtradeofindia@gmail.com

Series Navigation