கடிதம்

This entry is part of 30 in the series 20050909_Issue

பாலாமணி


இந்த வார திண்ணயில் நாகூர் ரூமியின் புத்தக விமர்சன கட்டுரையைக் கண்டேன். நாகரீகமில்லாத தெருச்சண்டைக்கும் கீழான முறையில் விமர்சித்து எழுதப்பட்ட கட்டுரை ‘இலக்கிய கட்டுரை ‘யின்கீழ் பிரசுரமாகியது வருத்தமான விஷயம். குறிப்பிட்ட அந்த நாவல் குறித்து வாசகர்களுக்கு தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் இருந்தாலும், தனிப்பட்ட கருத்துக்களை மற்ற வாசகர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள உரிமை இருந்தாலும், இடம் பொருள் அறிந்து எழுதுவதுதான் நாகரீகம்.

அன்புடன்

பாலாமணி

balamani1965@yahoo.co.jp

Series Navigation