கடிதம் ஜனவரி 13,2005

This entry is part of 64 in the series 20050113_Issue

பூவண்ணண்


அன்பின் ஆசாரகீனன்…

இஸ்லாமிய நாட்டில் (ஈரானில்) ‘ஷரியத் ‘ பெயரால் பெண்களை கல்லால்

அடிப்பதைப் பற்றி எழுதியிருக்கிறீர்கள்.

வட இந்தியாவில் தலித் பெண்கள் கோயிலுள்ள தெருவில் நுழைந்ததற்காக

நிர்வாணமாக்கப்பட்டு கல்லால் அடித்து துன்புறுத்தினார்களே அந்தக் கல் ஒருவேளை

ஈரானில் இருந்து வந்ததோ ?

—-

poovannan2@yahoo.com

Series Navigation