கடிதம் ஜனவரி 13,2005

This entry is part of 64 in the series 20050113_Issue

ரஹ்மத் கபீர்


ஆசிரியருக்கு,

உங்கள் இணையதளத்தில் இஸ்லாம் குறித்து ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதம் தொடங்கியுள்ளது.

திரு.நேசகுமார் நன்றாக ஒரு வாதத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். எனது மார்க்க சகோதரர்கள் வசைபாடாது அவரை எதிர்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் unfortunately ஒருவர் இஸ்லாம் விலக்கக் கூடிய ஒரு வழிமுறையை பின்பற்றி நேசகுமாரின் நம்பிக்கையில் உள்ள குறைகளை பட்டியல் போட்டுள்ளார். விளைவு நேசகுமாரும் அவர் மார்க்கத்தில் காணும் குறைகள் என சிலவற்றைப்பட்டியல் போட்டுள்ளார். ஒரு காலத்தில் இஸ்லாம் கேள்விகளுக்கு வசை அளிக்காமல் பதிலளிக்கும் மார்க்கமாக விளங்கியது. ஆனால் இன்றோ வசைபாடுவதை தமது கடமையாக கருதும் எனது சகோதரர்களுக்காக நான் வருந்துகிறேன். நேசகுமார் இஸ்லாமை வெறுப்பவர் என தோன்றவில்லை. எனவே அவருக்கு பொறுப்புடன் பதிலளிப்பது நமது மார்க்கக் கடமை.

அன்புடன்

ரஹ்மத் கபீர்

rahmatkabir2004@rediffmail.com

Series Navigation