சொன்னார்கள்

This entry is part of 29 in the series 20020203_Issue


முஷாரஃப் அவர்களின் பேச்சு: புதிய ஆரம்பத்துக்கான நம்பிக்கை

ஹர்கிஷன் சிங் சுர்ஜீத்

… அவர் பாகிஸ்தானை, சக்திவாயந்த, வளமையான, முன்னேறும், ஜனநாயக இஸ்லாமிய நாடாக ஆக்குவதைப் பற்றி பேசினார். ..

http://www.ganashakti.com 21 ஜனவரி 2002 இதழில்.

அதே இதழில் கமெண்ட் பகுதியில்

பாஸிஸ திட்டம்

டிஸம்பர் 13 சந்தர்ப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு, காவிக்கும்பல், மதவெறியையும், போர்முழக்கத்தையும் கைக்கொண்டு தன்னுடைய பிற்போக்கு பாஸிஸ நோக்கமான இந்தியாவின் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அமைப்பை அழித்துவிட்டு அங்கு சகிப்புத்தன்மையற்ற இந்து ராஷ்ட்ரத்தை உருவாக்க எல்லா வழிகளையும் பின்பற்றி வருகிறது.

****

MUSHARF ‘S Address: Hope of a New Beginning

Harkishan Singh Surjeet

…He talked here of making Pakistan a powerful, vibrant, progressive and democratic Islamic nation.

http://www.ganashakti.com

Talking Point Unfolding of Fascist Project

COMMENT

THE Saffron Brigade is leaving no stone unturned in the post-December 13 situation to whip up jingoism and communalism to advance its fascistic objective of converting the secular democratic republic of India into a rabidly intolerant ‘Hindu Rashtra ‘.

http://www.ganashakti.com/tw/thisweek/week_columnltalk.htm

Series Navigation