ஞானக்கூத்தனுக்கு விளக்கு பரிசு வழங்கும் விழா – டிசம்பர் 31,2005

This entry is part of 28 in the series 20060106_Issue

கே உப்பிலி


ஞானக்கூத்தன் , ந முத்துசாமி, வெளி ரொங்கராஜன்

ஞானக்கூத்தன் , ந முத்துசாமி, வெளி ரொங்கராஜன்

ஞானக்கூத்தன் , ந முத்துசாமி, வெளி ரொங்கராஜன்

மேடையில்

மேடையில்

எஸ் வைதீஸ்வரன் பேசுகிறார்

வெளி ரெங்கராஜன் பேசுகிறார்

Series Navigation