சூடேறும் கோளம், உருகிடும் பனிப்பாறை, சூடாகும் கடல்நீர், தாக்கிடும் இயற்கைச் சீற்றங்கள்-10 [கடைசிக் கட்டுரை]

This entry is part of 29 in the series 20060915_Issue

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா


நிலக்கரி எஞ்சின் மூச்சு நின்றது!
எலக்டிரிக் வண்டி உயிர் பெற்றது!
நீராவி எஞ்சின்
ஆயுள் ஓய்வெடுத்து டீசல்
குதிரைகள் வாகனம் இழுத்தன!
குறைவாக்கப் பட்டாலும்,
தெரியாமல் தினமும்
தொழிற்கூடம் வெளியாக்கும்
கழிவுத் திரவங்கள் நதியில் கலக்கும்!
எரிப்பில் விளையும்
கரி வாயுக்களும்,
கந்தக வாயுக்களும்,
சூழ்வெளியில் கலந்து சூடேறும் பூகோளம்!
புப்புசங்கள் நுகர்ந்து
அப்பாவி மாந்தர் தீரா
நோயில் வீழ்வார்,
ஆயுளும் குன்றி விடும்!

“[கேட்ரீனா ஹரிக்கேன் நியூ ஆர்லியன்ஸ் நகரை நரகமாக்கிய பிறகும்] சூடேறும் பூகோள விளைவுகளின் கோரத்தைப் பற்றி அமெரிக்க நாட்டின் புஷ் நிர்வாகக் குழுவினர் அறிந்து கொள்ள, மாபெரும் அடுத்தொரு தாக்குதல் மூண்டு எழுவதற்குக் காத்திருப்பதாகத் தெரிகிறது.”

கிளாஸ் லாக்னர், பூதளப் பௌதிகர் [Klaus Lacknar, Geophysicist, California University]

ஹரிக்கேன் ஈசல்களாய் உற்பத்தியாகும் கடல்களில் உஷ்ண ஏற்றத்தால் சீறியடிக்கும் சூறாவளித் தாக்குதல்களுக்கு, இயற்கையின் நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் காரணமாக எடுத்துக் கொண்டு விளக்கக் கூடாது! அறிவு சார்ந்த ஆழ்ந்த விளக்கத்தில் மனிதரின் தொழிற்துறை வினைகளும் அதனில் பெரும்பங்கு ஏற்கின்றன என்பதை நாம் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும்.”

டாம் விக்லி, நிகார் காலநிலைவாதி [Tom Wigley, Climatologist, National Center for Atmospheric Research (NCAR)]

“சூழ்வெளி நச்சுக் கலப்புகள் மக்களைப் பெருமளவில் பாதிக்கின்றன. தொழிற்துறைக் கூடங்களின் கழிவு வெளியேற்றத் தவறுகள் பாதுகாப்பளவு வரம்புகளை மீறி விட்டதாக மாந்தர் உள்ளார உணர்கிறார். உலகச் சூழ்மண்டலத்தைச் சுத்த மாக்கவும், மனிதர் வாழத் தகுந்த சீர்தள மாக்கவும், எதிர்காலச் சந்ததிகளுக்கு ஏற்றதோர் தூய பூதளத்தை வடிக்கவும் மாந்தர் விரும்புகிறார்.”

ஜேம்ஸ் கஸ்டாவ் ஸ்பெத், அதிபர், உலக மூலச்சமூகக் கூடம் [James Gustave Speth, President World Resources Institutute]

“மனித இனங்கள், உயிரினங்கள், பயிரினங்கள் ஆகியவை அனைத்தும் சமநலச் செம்மையோடு வளரும் ஓர் உலகத்தை ஆரம்பிக்க எல்லோரும் ஒன்றாக உழைக்கப் போவது ஒரு மாபெரும் சவாலாக இருக்கப் போகிறது.”

ஜெரமி வைஸ்னர் [Jerome Wiesner, President Emeritus M.I.T]

“காலநிலைச் சுற்றுப் போக்கு [Climate Cycles] பரிதியின் கதிர்வீச்சு [Solar Radiation] பூகோளத்தின் மட்டரேகையில் படுவதாலும், விழும் காலத்தைப் பொருத்தும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மூன்று வித வேறுபாடுகளால் மாறுபடுகின்றன. முதலாவது பூமி பரிதியை வலம்வரும் சுற்றுவீதி [Orbit] எப்போதும் முழு வட்டமா யில்லாது சற்று நீள்வட்டமாகி மீண்டும் வட்டமாகிறது! இரண்டாவது பூமி ஆடுமோர் பம்பரம் போன்று தலை சுற்றுகிறது [Spin Axis Wobble or Precession]! மூன்றாவது பூகோளத்தின் மத்திம ரேகைத் தளத்திற்கும், சுற்றுவீதித் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் சில டிகிரிகளில் மாறி வருகின்றன.”

மிலுடின் மிலான்கோவிச் [Milutin Milankovitch, Yogoslav Geophysicist (1879-1958)]

1990 ஆண்டில் பிரென்ச், ரஷிய விஞ்ஞானிகள் அண்டார்க்டிகாவின் தென்துருவத்தில் 1.5 மைல் நீளமான பனித்தண்டைத் தோண்டி எடுத்து 400,000 ஆண்டுகளாக மீண்டும் மீண்டும் தோன்றி மாறிய நான்கு பனியுகங்களின் கரியமில வாயுவை [CO2 in Four Ice-Age Cycles] ஆய்ந்தனர். அந்தச் சோதனையில் உஷ்ணம் ஏற, ஏற கரியமில வாயுவின் கொள்ளளவு படிப்படியாகக் குறைந்து [மூன்றில் ஒரு பங்கு] வந்திருக்கிறது என்று அறியப்பட்டது. காரணம் மற்ற கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் CO2 உடன் மாறி யிருக்க முடியும் என்று எளிதாகக் கருத வழி யிருக்கிறது. அந்த அரியக் கண்டுபிடிப்பு 1896 ஆண்டு விட்ட முன்னறிப்பை உறுதிப் படுத்தியுள்ளது.

பூகோளச் சூடேற்ற விளக்கமும் விவாதமும் [Global Warming Definitions & Debate]

ஆர்க்டிக் வட்டாரத்தைத் துணைக்கோள் கண்காணித்த உளவுகள், பூகோளச் சூடேற்றம் மெய்யானது என்று நிரூபித்ததுடன், அடுத்து வரும் 100 ஆண்டுகளில் முந்தைய காலத்தை விட 8 மடங்கு வேகத்தில் வெப்பச் சீற்றம் ஏறி வருகிறது என்றும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளன! கடற்பனி உருகுவதால் கடல் மட்டம் உயராது. காரணம், கடற்பனிக் குன்றுகள் கடலில் மிதக்கின்றன. ஆனால் கிரீன்லாந்தின் நிலப்பகுதிப் பனிக் குன்றுகள் முழுதும் உருகினால் கடல் மட்டம் 7 மீடர் வரை [சுமார் 25 அடி] ஏறிவிடலாம் என்று அஞ்சப் படுகிறது! ஆனால் அவ்விதம் பனிக்குன்றுகள் யாவும் கிரீன்லாந்தில் உருக 1000 ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம்!

மார்க் ஸெர்ரீஸ் [Mark Serreze, University of Colorodo]

முன்னுரை: பரமா பாஸ¤ என்னும் பாரத மாது தனது கட்டுரையில் [Ref:18] கூறுவது இதுதான்: “உலக உடல்நலப் பேரவை [World Health Organization (WHO)] சமீபத்தில் வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தரும் தகவலில் மனிதரும், தொழிற்துறைகளும் உற்பத்தி செய்து வெளியாக்கும் நச்சு வாயுக்கள், நாசக் கழிவுகளால் சூழ்வெளிக் காலநிலை, மண்டலம் மாறுபட்டு 5 மில்லியன் நபர் நோயுறுவார் என்றும், அவர்களில் ஆண்டு தோறும் 150,000 மேற்பட்ட மரணங்கள் நேரலாம் என்று அறியப்படுகிறது! உஷ்ண ஏற்ற இறக்கத்தால் வெப்பப் புயல்கள் [Heat Waves] அடித்தும், பேய் மழையால் வெள்ளக் காடுகள் நிரம்பித் தொத்து நோய்கள் பீடித்துப் பல்வேறு முறைகளில் மனிதர் உடல்நலத்தில் ஆட்டம் காணப்படும் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள். அந்தச் சீர்கேடுகளில் பாதிக்கப்படுவை, பூகோளத்தைச் சூடாக்கிச் சூழ்வெளியைப் பாழாக்கிய நகரங்கள் மட்டுமல்ல! முரணாகச் சூழ்வெளியை மாசுபடுத்தாமல் ஒதுங்கி நிற்கும் ஊர்களும் பெருமளவில் பாதகம் அடைகின்றன! இயற்கை வெளியீட்டிதழின் அறிவிப்பின்படி, வெப்ப மிகுதியால் பாதிப்பாகும் பகுதிகள்: பசிபிக் மாக்கடல், இந்தியக் கடல் தீவுகள், அவற்றின் கரைப்பகுதிகள், மற்றும் ஆ·பிரிக்காவில் ஸஹாரா பாலைவனச் சுற்றுப் பகுதிகள். அந்தப் பிரதேசங்களில் கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் வெளியாகும் அளவுகள் மிக மிகக் குறைவாக உள்ளவை, ஆ·பிரிக்க நாடுகள். அந்த ஏழ்மை நாடுகளில் வெப்ப மிகுதியாலும், சத்துள்ள உணவின்னையாலும், மக்களுக்கு உண்டாகும் நோய்கள் பல!

சூடேறும் பூகோளத்துக்கும், சீறியெழும் சூறாவளிக்கும் தொடர்பு

சமீபத்தில் உளவியறிந்த காலநிலை ஆய்வுகளின்படி, பேராற்றல் பெற்ற பேய்மழைச் சூறாவளிகள் கடற் பூதமாய் எழுந்தடிப்பதற்கும், சூடாகும் கடல் உஷ்ணத்துக்கும் தொடர்பிருப்பது தெளிவாக அறியப்பட்டுள்ளது! மனிதர் ஆக்கிய தொழிற்துறைகளால், “வெப்பக் கண்ணாடிக் கூட விளைவு” [கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள்] நேர்ந்து சூழ்வெளியில் நிரம்பிப் பரிதியின் வெப்பத்தை நீண்ட காலம் போர்த்திக் கொள்வது அதற்கு ஒரு காரணம். அட்லாண்டிக், பசிபிக் கடற் பகுதிகளின் உஷ்ண ஏற்றத்தில் மூன்றிலிருபாகப் பங்கீடை மனித வினைகள் பொறுப்பு ஏற்கின்றன. “ஹரிக்கேன் ஈசல்களாய் உற்பத்தியாகும் கடல்களின் உஷ்ண ஏற்றத்தால் சீறியடிக்கும் தாக்குதல்களுக்கு, இயற்கையின் நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் காரணமாக எடுத்துக் கொண்டு விளக்கக் கூடாது! அறிவு சார்ந்த ஆழ்ந்த விளக்கத்தில் மனிதரின் வினைகளும் அதனில் பெரும்பங்கு ஏற்கிறது,” என்று நிகார் காலநிலைவாதி டாம் விக்லி, [Tom Wigley, Climatologist, National Center for Atmospheric Research (NCAR), Boulder, Colorado] சொல்கிறார்.

செப்டம்பர் 11, 2006 அன்று வெளிவந்த தேசீய விஞ்ஞானக் கழகத்தின் நிகழ்வு அறிக்கையில் [Proceedings of the National Academy of Sciences] பத்து ஆய்வுக் கூடங்களின் காலநிலை விஞ்ஞானிகள் உளவு செய்த 19 ஹரிக்கேன்களின் உற்பத்தி விளக்கங்கள் வெளிவந்துள்ளன. அந்த அறிக்கையில் ஹரிக்கேன் சூறாவளிகளின் சீற்றங்கள் பெருகிய பசிபிக், அட்லாண்டிக் கடல்களில் 1906 முதல் 2005 ஆண்டுவரை உஷ்ண ஏற்றம் 0.6-1.2 டிகிரி F என்பதாகக் காணப்படுகிறது. ஹரிக்கேன் உருவாகிக் கிளம்புவதற்குக் கடல்நீரின் மேற்தள உஷ்ணம் மட்டும் மூலப் பௌதிக காரண மில்லை! காற்றின் முறிவு, ஆவியீரம், வாயு மண்டல சமநீடிப்பு [Wind Shear, Water Vapour & Atmospheric Stability] ஆகியவையும் அதற்கு உதவி புரிகின்றன. முக்கியமாகக் கடல்நீர்ச் சூடேற்றமும், காற்றின் ஆவியீரக் கலப்பும் ஹரிக்கேனின் உந்து சக்தியாக ஆற்றல் தருகின்றன! சூடாகும் கடல் வெள்ளமே பூதச் சூறாவளிகளின் ஆக்கசக்தி என்பதற்குச் சான்றுகள் தற்போது பெருகி வருகின்றன.

அடுத்த நூற்றாண்டில் [2100] கடல்மட்ட நீரின் உஷ்ணம் விரைவாக நான்கு மடங்கு [1.3C-2.7C] ஏறப் போவதாய் எதிர்பார்க்கப் படுகிறது என்று டாம் விக்லி மதிப்பிட்டுக் கூறுகிறார். சென்ற ஆண்டு வெளிவந்த “இயற்கை” [Nature] விஞ்ஞான வெளியீடு கடல்நீர் உஷ்ண ஏற்றத்துக்கும், ஹரிக்கேன் எழுச்சிகளுக்கும் தொடர்புள்ளதென ஓர் அழுத்தமான முடிவு 1970 ஆண்டுமுதல் காணப்படுவதாய்க் கூறுகிறது. தீவிரநிலை: 4-5 ஹரிக்கேன்கள் [Category: 4-5 Hurricanes] சூடாகும் கடற்தள உஷ்ணத்தால் உதித்தன வென்று ஈராய்வு வெளியீடுகளில் வந்துள்ளன. 2006 ஜூனில் வெளியான நிகார் [NCAR] ஆய்வறிக்கை, ஹரிக்கேன் உற்பத்தி வாயிலான வட அட்லாண்டிக் கடலின் தள உஷ்ண ஏற்றத்தில் பாதியளவுக் காரணம், மனிதரியக்கும் தொழிற்கூடங்கள் வெளியாக்கும் கார்பன் டையாக்ஸைடும், ஏனைய கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களுமே என்று கூறுகிறது. 1901-1970 ஆண்டுகளின் சராசரி உஷ்ணத்துக்கு மேலாக, வட அட்லாண்டிக் கடல்மட்ட உஷ்ணம் 2005 ஆம் ஆண்டில் 1.7 டிகிரி F மிகையாகி விட்டது என்றும் அறிக்கை மூலம் தெரிய வருகிறது!

கடல்நீர் உஷ்ணம், கடல் பனிக்களஞ்சியம், பூகோளச் சூழ்வெளி ஆகியவற்றை 22 வேறுபட்ட முறைகளில் பின்னிய நூதனச், சீரான மின்கணனி மாடல்களில் [Computer Study Models] 80 விதமான “போலி நிகழ்வுகளை” [Simulations] உருவாக்கி, மேற்கண்ட முடிவுகள் மற்றும் கடற்தள உஷ்ண மாறுபாடுகளின் காரணங்கள் ஆராயப்பட்டன. ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் கடந்த நூறாண்டுக் காலத்தில் (1906-2005) கிரீன்ஹவுஸ் வாயு வீச்சுகள் அட்லாண்டிக், பசிபிக் கடற் பகுதிகளின் 65% வீத உஷ்ண ஏற்றத்திற்குக் காரணம் என்பது 80% அளவு நிகழக் கூடுமானது [80% Probability] என்று அறிக்கையில் காணப் பட்டது.

(முற்றும்)

************************

தகவல்கள்:

Picture Credits: Time, National Geographic Magazines.

1. Time, Special Report on Global Warming [April 3, 2006]
2. Stop Thermageddon in Our Lifetime [www.thermageddon.com]
3. What is Happening to our Climate? By Samuel Matthews, National Geographic [Nov 1976]
4. The ocean An Era of Discovery National Geographic [Dec 1981]
5. Global Warming from Wikipedia.
6. Climate Change: The Human Influence Analysed By Harry N.A. Priem [Sep 15, 2000]
7. Climate Change: Projected Changes in CO2 & Climate
8. Climate Change: Sea Level Rise Due to Global Warming.
9. Is Our World Warming? By: Samuel Matthews, Senior Assistant Editor National Geographic [Oct 1990]
10 http://www.thinnai.com/sc1014051.html [Author’s Article on Katrina Damage & Evaquation]
11 Stormy Weather: Can We Link to Global Warming By: Jim Motavalli [Nov 11, 2004]
12 A Cold Hard Look at a Telltale Region Arctic By: Peter Spotts, Christian Science Monitor [Nov 18, 2004]
13 Global Warming : Definitions & Debate [http://zfacts.com/p/49print.html
14 Meltdown: Arctic Wildlife is On the Brink of Catastrophe By Steve Connor [Nov 11, 2004]
15 Discovery of Greenpeace Expedition on Greenland By: Dr. Gordon Hamilton [July 22, 2005]
16 Carbon Dioxide [CO2] & Global Warming Potential [Several Internet Reports]
17 Ecological Reports: The Data on Global Warming is Conclusive [Jan 29, 2004]
18 Third World Nears Brunt of Global Warming Impacts By: Paroma Basu [July 11, 2006]
19 Ozone Crisis, The 15 Year Evolution of a Sudden Global Emergency By: Shron L. Roan [1989]
20 Evidence for Global Warming: Degradation of Earth’s Atmosphere; Sea Level Raise; Ozone Holes; Vegetation Response By: Dr. Mitchell K. Hobish [Earth System Science]
21 Warning from Al Gore on Future, “Global Warming Called an Emergency” (June 5, 2005)
22 National Geographic: “Unlocking the Climate Puzzle [May 1998]
23 National Geographic: “Global Warming” Your Vacation May Never Be the Same, The Climate Bomg By: Jonathan Tourtellot [July-Aug 2006]
24 Macleans Magazine: Now with the Weather -Al Gore [May 22, 2006]
25 Pledge to See “An Incovenient Truth” Movie [May 27, 2006]
26 Milankovitch Cycles: Changes in Earth-Sun Interaction By: Matt Rosenberg
27 Astronomical Theory of Climate Change -NOAA Paleoclimatology Program [Sep 9, 2003]
28 Anandu Vernekar Home Page Biographical Sketch [www.atmos.umd.edu/~adv/]
29 Sun, Not Carbon dioxide, is the Primary Driver of Ice Ages; Carbon dioxide is only a Secondary Driver [A New Theory (July 24, 2006)]
30 Milankovitch Theory, Ice Age & Glaciation from: Wikipedia
31 Earth Science & The Environment By: Graham Thompson, Ph.D. & Jonathan Turk, Ph.D. [1993]
32 Time – Nature’s Extremes, Time Inc Special Issue [2006]
33 National Geographic -Will We Mend Our Earth, By Gilbert M. Grosvenor [December 1988]
34 Scientific American -How to Power the Economy & Still Fight Global Warming [September 2006]
35 Earth & Sky: Large Human Influence Found in Hurricane Breeding Waters [September 11 2006] By: Jorge Salazar.
[www.earthsky.org/topstories.php?date=20060911]
36 Environment News Service: Study Strengthens Link Between Global Warming & Fiecrcer Storms [September 12, 2006]

******************

jayabarat@tnt21.com [September, 14 2006]

Series Navigation