பலூன்

This entry is part of 43 in the series 20110529_Issue

ச. மணி ராமலிங்கம்


அழுகைக்கு ஆர்தலாய்
வாங்கப்படுகிறது
சிறுமிக்கான ஒரு பலூன்….

நாள் எல்லாம் விளையாடிய
களைப்பில் ஓய்வெடுக்கின்றனர்
கட்டியில் சிறுமியும்
ஜன்னலில் பலூனும்….

மின்விசிறி காற்றில்
கசிந்து கொண்டிருந்தது
பலூன்காரனின் வாய்காற்று….

ச. மணி ராமலிங்கம்

Series Navigation

ச. மணி ராமலிங்கம்