வன ரகசியம்

This entry is part of 46 in the series 20110417_Issue

லதாமகன்


உண்மைகளைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன்
உங்களுடன்

பார நீக்கியைப்போல
பாவ மன்னிப்பைப்போல
தோள்சாய்ந்த உறவைப்போல
மருத்துவ ஆலோசனையைப்போல

உண்மைகளை வரவழைக்கிறீர்கள்
என்னிடமிருந்து

பார நீக்கியைப்போல
பாதிரியாரைப்போல
உறவைப்போல
மருத்துவரைப்போல

பிறகு
என் ரகசியங்களை வைத்துக்கொண்டு
ஒரு எழுத்தாளராகிறீர்கள்
கதை எழுதுகிறீர்கள்

ஒரு கவிஞனாகிறீர்கள்
சோகக் கவிதைகள் உங்களுக்கு உவப்பானவை

ஒரு கதைசொல்லியாகிறீர்கள்
உங்கள் நண்பர்கள்
கைகொட்டி ரசிக்கிறார்கள்

கதையல்ல உண்மையெனச்
சொல்வதற்கு வழியற்று கூனி நிற்பவன்
பிறகு வட்டங்களை
குறுக்கி வரைந்து கொள்கிறேன்
கவிதையின் வார்த்தைகளைப்போல.

O

இனி யாரிடம்
என் ரகசியங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வது

ரகசியங்களைக் குவளையில் ஊற்றி
மாடியில் வைக்கிறேன்
குருவிகள் குடித்துப்போகட்டுமென

ரகசியங்களைக் கடலில்
கல்லைக்கட்டி அமிழ்த்துகிறேன்
ஆழங்களில் இனி அமைதியாய் இருக்கட்டும்

நாட்குறிப்பில் எழுதி தீயிலிடுகிறேண்
சாம்பல்கள் யார்கைக்கும் கிடைக்காது

ரகசியங்கள் ரகசியங்களாகவே
இருப்பதற்காகத்தான்
மனிதர்களிடம் பகிர்வதேயில்லை.

O

– லதாமகன்

Series Navigation