நெருப்பு மலர்

This entry is part of 44 in the series 20110109_Issue

குமரி எஸ். நீலகண்டன்


எரியும் காகிதத்தில்

அசையும் இதழ்களுடன்

அழகாக

ஆடியதொரு சிகப்புப் பூ..

கருப்பு வாசம்.

தொட இயலவில்லை

தோட்டமெதுவும் இல்லை

வண்டு மொய்க்கவில்லை

இதழ்கள் உதிரவில்லை

இறுதியில் மண்ணில்

கருப்பு மகரந்தங்கள்

Series Navigation