அந்த மீன்கள்

This entry is part of 44 in the series 20110109_Issue

மணி ராமலிங்கம்


அந்த மீன்கள்
துள்ளிக் குதிக்கின்றன.

அவன் கதையை பாராட்டாதே
அவளை எப்படியாவது அமுக்கி விடு
எந்த ஜென்மத்திலும் இவனுக்கு மன்னிப்பில்லை
நான் செய்தது தவறுதான், ஆனால் என்ன செய்வது
கடோபநிஸத்தை மறுபடி அலசு.
யாரோ மலம் செய்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள்

அவன் கேன..கிறுக்கன். மடையன்.. தனது தாயை.
அவள் மதிப்பதேயில்லை.. அதிலென்ன தப்பு..

அத்வைதம்தான் இறுதியானது.

எந்த தொடர்பின்றியும் தெரிக்கும் அதன் தலையை யாரது தெரிந்த வடிவமாய் மாற்றியது ?

ஷிட்..என்னை மதிக்காத அவளை அமுக்கிய இவன் மலம்.
இவனுக்கு எந்த ஜென்மத்திலும் மன்னிப்பில்லை ஆகவே
அவன் கதையை பாராட்டாதே. .

அதிலென்ன தப்பு… அம்மாவும் பெண் தானே..
நான் அத்வைத கிறுக்கு. அவளை என்ன செய்வது…
அரை வட்டம், நீள் சதுரம், முக்கோணம், உருளை

ஏதோ வடிவத்தில் எல்லா

மீன்களையும் இழுத்துப்பிடித்து இணை.
அப்பாடா!

உன்னை எனக்கு தெரியாதே : மீன் 1
உன்னையும் எனக்கு : மீன் 2
அதாலென்ன, ஏதோ ஒரு கயிற்றால்
நாம் வட்டமானோம். : மீன் 3

பாவம் மீன்கள் தொடர்ந்து விளையாட

பந்து கொடு.

மறுபடி மறுபடி பந்தை உந்த

துள்ளி எழும்பட்டும்.

அவன் கேனை.. தாயை..அவளை அமுக்கு

மதிக்காதே. மலம். மடையன். அவளை

என்ன செய்வது.. அமுக்கு.. மலம்.

வட்டத்தை சுருக்க

கயிறை இறுக்குங்கள்.

பந்தை நன்றாக எத்தி உதைக்கலாம் : மீன் 4

நான். நான். நான்.

netwealthcreator@gmail.com

Series Navigation