கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) மகா மேதைகள் புவியை விட்டு வெளியே கவிதை -31

This entry is part of 34 in the series 20100704_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) மகா மேதைகள்

+++++++++++++++++++++++++++++++++
புவியை விட்டு வெளியே
+++++++++++++++++++++++++++++++++

கவிதை -31

“மானிட வாழ்க்கையின் இதயத்திலோ, பிரபஞ்சத்தின் ஆழத்திலிருந்தோ எங்கே படைப்பின் மர்மங்கள் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ளனவோ ஆங்கே மாமேதைகள் காற்றைப் போல் மேலேறுகிறார். முகிலைப் போல் மிதக்கிறார். குன்றைப் போல் உயர்கிறார். அவரது போராட்டங்களில் பழம் பெரும் பிரச்சனைகள் தீர்வாகக் கொண்டுவரப் படுகின்றன.”

“மனிதனுக்கு அறிவும், திறமையும் இருந்த போதிலும், விருப்பையும், வெறுப்பையும் அவன் இதயம் ஏற்காமல் துயர்ப்பாடுகளைப் பொறுத்துக் கொள்கிறது. மாமேதைகள் தமது குறிக்கோள்களில் வெற்றி அடைவதும் மனிதரது கைகளில்தான் உள்ளது.

கலில் கிப்ரான். (The Giants)

+++++++++++++++++++++++++++++++++
<< புவியை விட்டு வெளியே >>
+++++++++++++++++++++++++++++++++

சினத்தோடு, தீவிரமாய்ப்
புவியை விட்டு வெளியே
புவிமண் நீங்குகிறது !
நளின மோடு உன்னத மாய்
நடந்து வருகிறது
புவி மீது புவிமண் !
ஆலயங்கள்,
மாட மாளிகைகள்,
கூட கோபுரங்கள் கட்டப் படும்
புவிலிருந்து
புவி மண்ணை எடுத்து !
வையக மனிதர்
வையகத்தில் பின்னிக் கொள்வார்
தமது
விதிகள், சட்ட திட்டங்கள்
கோட்பாடு
மரபுக் கதைக ளோடு !
புவி களைத்துத்
தவியாய்த் தவிக்கும் கனவுகள்
அவிழ்ந்து போய் !

++++++++++++

புவியின் கூரிய விழிகள்
உறக்கத்தில் மூடி
நேரிய முறை தவறி
ஓய்வெடுக்கும் !
அப்போது
புவிமண் உரைக்கும் புவியிடம் :
“நான்தான் கருப்பப்பை
நான்தான் புதையல் சமாதி
நான் கருப்பப் பையாகவும்
நான் சமாதி நிலையிலும்
நீடிப்பேன்
அண்டக் கோள்கள்
அழியும் வரை
பரிதி
எரிந்து போய்
சாம்பலாகும் வரை !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (June 29, 2010)

Series Navigation