வட்டம்

This entry is part of 29 in the series 20100402_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன்மலைகள் ஆறு
மேலே
மேகங்கள் நிலா
ஒடமொன்றுடன்
அருகில்
வீடொன்றையும்
ஆட்கள் இரண்டையும்
வரைந்து
அம்மா அப்பா
என்றான்.
அப்பா பொம்மைக்கு
மத்தியில்
வரைந்த ஒரு
வட்டத்தை
அப்பாவின்
வயிரென்றான்.

வட்டத்தைப் பற்றி
யோசித்தபடி
விட்டத்தைப் பார்த்துக்
கொண்டிருக்கிறேன்
இந்த
நட்ட நடு இரவில்.

o

Series Navigation