கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) சூரியனுக்குக் கீழே கவிதை -24 பாகம் -1

This entry is part of 31 in the series 20100312_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


“நான் சூரியனுக்குக் கீழ் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டுவிட்டேன். எல்லாம் வெறும் பகட்டு ஒப்பனைகள் ! ஆன்மாக்களின் வெறுப்புக் கொந்தளிப்புகள் !”

எக்லெஸியாஸ்டஸ் (Ecclesiastes, Hebrew Bible)

“மரணமே ! பட்டப் பகலில் நீ வீர நடை போட்டுச் செல்கிறாய். விடியாது இருள் மண்டிய இரவில் நின்று நாங்கள் உன்னை விளிக்கிறோம். எங்களின் கூக்குரல்கள் கேட்க வில்லையா உன் காதில் ? செத்துப் போனோரின் ஆன்மாக்களை எங்கள் தூதர்களாய் உன்னிடம் நாங்கள் அனுப்பினோம் ! அவரது வேண்டுகோளை நீ நிறைவேற்றினாயா ?

எங்கள் கூக்குரல் எல்லாம் சேர்ந்து தெய்வ லோகத்தில் கேட்கட்டும். ஆயினும் மரணம் எம்மை எள்ளி நகையாடி அந்திப் பொழுதில் செந்நிறத்தை நோக்கிச் செல்கிறது.”

கலில் கிப்ரான்

(லெபனானில் முதல் உலகப் போரின் சமயத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தை பற்றி)

+++++++++++

கோலாகல அரங்கத்தில் உலாவும்
சாலமன் ஆன்மாவே !
அண்ட சரா சரங்களின் கிழிந்த
ஆடையை அகற்றிய நீ
இன்னல், பலவீனத்தில்
உதித்துள்ள
இச்சொற்களை இங்கே விட்டு
ஏகினாய் !
இன்னும் சிறைப் பட்டுள்ள
அவ்வித உடல்களை
நீ அவல
நிலைக்குத் தள்ளினாய் !

++++++++++++

இந்த மனிதப் பிறப்புக்கு
ஓர் அர்த்தம்
இருப்பதை நீ அறிவாய் !
மரணம் நமக்கு அதைச் சற்றும்
மறைப்ப தில்லை !
ஆயினும்
மனித இனம்
எப்படி அடையும்
ஒப்பிலா ஞானம்
ஆத்மா
புவிப் பிடிகளி லிருந்து
விடுதலை பெறாது ?

*************

உனக்கு இப்போது புரியும்
ஆன்மாவின் வெறுப்புக் கொந்தளிப்பால்
வாழ்க்கை
வடிவாக வில்லை யென்று !
பரிதியின் கீழே
நிகழ்பவை யாவும்
பகட்டு ஒப்பனைகள் அல்ல !
வாழும் மானிடம்
எல்லாம் சத்தியத்தை நோக்கிச்
செல்லும் !
எப்போதும் செல்லும் !
உன்னத ஞானமாய்
எண்ணி
துயர்ப்படும் மாந்தர் நாம்
வையக விதி முறைகளில்
கைதிகள் ஆனோம் !
ஆயினும் அவை யெல்லாம்
நல் மனதை இருட்டடித்து
நம்பிக்கை உணர்வை
அடைத்து விடும்
மடைக் கதவுகள் !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (March 10, 2010)

Series Navigation