ஹெய்ட்டியின் கண்ணீர்

This entry is part of 35 in the series 20100121_Issue

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்ஒரு குலுக்கல்தான்
குப்பை மேடானது
குறுநகரம் ஹெய்ட்டி

ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும்
தொடர் கதைதான்
இரண்டு லட்சம் கதைகளுக்கு
இரண்டே விநாடியில்
முற்றுப் புள்ளி

ஒரு ரொட்டிக்கு
ஓராயிரம் காக்கைகள்
குடிக்க நீரில்லை
வடிக்கக் கண்ணீரில்லை

தீவாகிப்போனது ஹெய்ட்டி
நீராலல்ல நெருப்பால்
இரும்பையும் கரைக்கிறது
ஹெய்ட்டியின் கண்ணீர்

பாழானதற்கு பலம் சேர்க்க
பால் ரொட்டி வாங்க
பணம் கேட்கிறது உலகம்

உபரி நிதிகளெல்லாம்
நதிகளாய்ப் பாய்கிறது
ஹெய்ட்டி நோக்கி
ஒரு குவளை நீரானாலும்
நாமும் ஊற்றுவோம்

இந்தக் காருண்யம்
செத்திருந்தால் என்றோ
கருமாதி நடந்திருக்கும்
மனித இனத்துக்கு

Series Navigation