இதையும்

This entry is part of 26 in the series 20100115_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன்


இன்னும் சற்று மேம்பட்டதாக

இன்னும் சிறிது சுரத்துள்ளதாக

இன்னும் கொஞ்சம் உவப்பானதாக

இன்னும் எப்படியெல்லாமோ

இருந்திருக்கலாம் என்கிறீர்கள்.

இந்த ஒரு சிறு வாழ்வில்

இந்தளவாவது இயன்றதே என்கிறேன்.

இதையும் எப்படியாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஏனைய பிற யாவற்றையும் போல.

o

Series Navigation