இடைத்தேர்தல்

This entry is part of 47 in the series 20090828_Issue

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்
அவசியத் தேவை
இரத்தச் சோதனைகள்

பொதுத் தேர்தலுக்குமுன்
இடைத் தேர்தல்கள்தான்
கட்சிகளுக்கான
இரத்தச் சோதனைகள்

விடை திருத்தும் ஆசிரியர்
விடையையே
திருத்துகிறாராம்
கோழிக் குஞ்சுகளாம் இவர்கள்
நீதி கிடைக்காதாம்
கருடனிடம்
எனவே
புறக்கணிக்கிறார்களாம்
இடைத் தேர்தலை

உச்ச மன்றங்களில்
சொல்ல வேண்டியதை
உடுக்கடித்துச் சொல்கிறார்கள்
`புறக்கணிப்பு` என்று

மக்களாட்சியின் தலை
தேர்தல்கள்

இடைத்தேர்தல்களை
இன்று நீங்கள்
புறக்கணித்தால்
பொதுத் தேர்தல்கள்
நாளை உங்களைப்
புறக்கணிக்கும்

எச்சரிக்கையாக அல்ல
ஒரு செய்தியாகச்
சொல்கிறோம்

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்

rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation