இன்றைய சிறுவர் நாளை உலகம்

This entry is part of 27 in the series 20090507_Issue

கவிதா நோர்வேபழங்காவியங்களில் கறையிருந்தாலும்
அக்காலப்போருக்கொரு வீரமிருக்கும்
காதல் இருக்கும்
வெட்டி வீழ்த்துவதில்
நேர்மையிருக்கும்

என்னத்தை வளர்ந்தோம்
நாங்கள்
என்னத்தை வளர்த்தோம்
இன்று

குழந்தைகளை போருக்கிழுத்த
குரங்குகளை நோவதா

குழந்தையென்றும் பாராமல்
குதறித்தின்னும்
நாய்களை நோவதா

குரங்குக்குக் கோயில் கட்ட
நாலு பேர்
நாய்க்கு நாக்கு வழிக்க
நாலு பேர்

அந்த எட்டில்
நீ எந்தப் பக்கம்?

இரண்டிலும் சேராமல்
நடுதெருவில் நாட்டி நிற்கும்
நான் யார்?

இந்த லட்சணத்தில்…
குரங்குக்கும் நாய்க்கும்
புலி சிங்கம் என்று
கௌரவப்பட்டம் வேறு
தூ…..!


Series Navigation