பாலம்

This entry is part of 39 in the series 20090402_Issue

ஸ்ரீபன்


ஆற்றைக் கடக்கையில்
படகோட்டியின் கை வலித்தது
காத்திருப்புக்கள் அதிகமாயின

ஆற்றுக்கு நடுவே பாலம்
காத்திருந்தவரின் பேச்சு
வலுப் பெற்றது

ஊர் கூடியது முயற்சி பலித்தது
இப்போது ஆற்றுக்கு நடுவே
பாலம்

நாட்கள் கடந்தன
பாலம் எம்முடையது
உரிமை கோரியது ஒரு கூட்டம்
உரிமை இழந்தது ஒரு கூட்டம்
பாலம் பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் வந்தது
பாவனை இல்லாமல் போனது

காற்று புயல்
மழை வெள்ளம்
பாலம் விழுந்தது
இருந்த இடம் தெரியாமல் போனது

ஆற்றைக் கடக்கையில்
படகோட்டியின் கை வலித்தது
காத்திருப்புக்கள் அதிகமாயின
;இப்போது
பாலம் வேண்டுமென்று யாரும் கேட்கவில்லை

காத்திருப்புக்கள் பழகிப்போனது

Series Navigation