ஏதுமற்ற வானம்

This entry is part of 24 in the series 20081113_Issue

குட்டி செல்வன்


இந்நாட்களில்
எப்பொழுதும் எதையாவது
எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றேன்
வாகனங்களற்று நீளும்
சாலையின் தனிமையுட‌ன்

கசப்பான நினைவுகள்
நிறைந்ததாக இருக்கின்றது இவ்வாழ்க்கை

அவைக‌ளை
ஒவ்வொறுமுறை கிள‌ரும்போதும்
மீண்டுமொறுமுறை என்னில்
வ‌லிக‌ளை ஏற்ப‌டுத்த‌ த‌வ‌றுவ‌தில்லை
காகிதமாக்கி க‌ச‌க்கி எறிய‌வோ
முற்றிலும் அழித்துவிட‌வோ முய‌லும்
என் முயற்சிக‌ள் அனைத்தும்
தோல்வியையே த‌ழுவுகின்ற‌ன‌

ஒருபோதும்
உன் வெளிச்ச‌ங்க‌ளால்
நெருங்க‌ முடியாத‌ என் இரவுகளோடு

இன்றும் கூட‌ நிக‌ழ‌லாம்
ஏதேனுமொரு க‌ச‌ப்பான‌ நிக‌ழ்வு
என்னாலும் த‌டுத்துநிறுத்த‌ இய‌லாத‌ப‌டி

அன்புடன்
குட்டி செல்வன்

Series Navigation