எட்டு கவிதைகள்

This entry is part of 45 in the series 20080814_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி01

வந்த போதெதுவும்

சூது வாதில்லை.

போவதற்குள் எத்தனை

பொய்ப்பித்தலாட்டங்கள்?.
O

02
இன்றென்ன

கிழித்துவிட்டோம்.

நாளை மீது

நம்பிக்கை வைக்க.

O

03

இன்னொரு காதலென்றால்

இனிக்கத்தான் செய்கிறது.

இருபதிலும்

அறுபதிலும்.
O
04

நெடுநேரம் பறப்பதில்லை

நைந்த நூலில்

நாள்பட்ட காற்றாடி..
o
05

கவியெழுதி பிழைத்தல்

கடினம்.

காதலின்றி சாதல்

போல.

O
06

காதல் போயின்

இன்னொரு காதல்.

O
07

இருந்தவரைக்கும்

ஏறெடுத்துப் பார்க்கவில்லை.

போனபிறகென்ன

பொன்னாடையும்

பூமாலையும்.

O

08

சலிக்க சலிக்க

புணர்.

சாவதற்கு முன்

உணர்.


jagee70@gmail.com

Series Navigation