காற்றினிலே வரும் கீதங்கள் – 28 கண்ணன் என் அரசன் !

This entry is part of 36 in the series 20080717_Issue

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


நித்தம் சோற்றினுக் கேவல் செயவந்தேன் !
நிகரிலாப் பெருஞ் செல்வம் உதவினான் !
வித்தை நன்கு கலாதவன் என்னுள்ளே
வேத நுட்பம் விளங்கிடச் செய்திட்டான் ! . . . .
சக்கரத்தை எடுப்ப தொருகணம் !
தருமம் பாரில் தழைத்தல் மறுகணம் ! . . . .
கண்ணன் எங்கள் அரசன் புகழினைக்
கவிதை கொண்டெந்தக் காலமும் போற்றுவேன் !

பாரதியார் (கண்ணன் என் அரசன் !)

++++++++++++++++++++++++
காற்றினிலே வரும் கீதங்கள் – 28
கண்ணன் என் அரசன் !
++++++++++++++++++++++++

கண்ணுக்கு இனியவன்
என்னாசைக் காதலன் !
பழகிடச் சுவை யானவன் !
மூச்சுக்கே மூச்சானது அவன் விடும்
மூச்சுதான் ! அனைத்துப்
படைப்புக்களும் அவன்
கடைக்கண் நோக்கில் நடப்பவை !
அவனது ஆத்மாதான்
புவி மாந்தர்க் கெல்லாம் ஆத்மா !
புளுகு நிறைந்தது இந்த உலகு !
போலி யானவர் குடிமாந்தர் !
கண்களில் தெரிவ தெல்லாம்
மண்ணில் வெற்றிடம் !
கணவன் மனைவி எனும் பிணைப்பு
போலியாகி விட்டது !
தன் மனைவி யென
என்னை உரிமை கொள்ளும்
உன்னத அரசன்
உமிழ்கிறார் என் பதியின் மீது !

நிஜமான என் மணவாளன்
உலக ஆசனத்தில்
ஒய்யாரமாய் அமர்ந்துள்ளவர் !
சூட்டிய அவர் மணமாலையைப்
பூரிப்போடு அணிந்துள்ள நான்
பொன்னும் பட்டாடையும்
புறக்கணிப்பேன் !
நெற்றியில் அவரிட்ட திலகம் ஏந்தி
புனித முனிவருடன்
பொழுது போக்குகிறேன் !
புனித அவரின் தாமரைப் பாதங்களே
எனது இல்லம் !
மீரா சொல்கிறாள் :
மெய்யான துயர் எதுவென்றால்
மானிட ராய்ப் பிறந்து
மகாப் பிரபுவைச்
சிறிதேனும்
அறியாமல் போவது !

*****************************
(English Translation By : Jane Hirshfield )
*****************************

(தொடரும்)

Holy Fire
(A Collection of English Poems)

(Nine Visionary Poets & the Quest for Enlightenment) 1994

Edited By : Daniel Halpern
Harper Prennial
A Division of Harper Collins Publishers

1. Mirabhai Songs were tranlated from Rajasthani by : 1. Andrew Shelling 2. Robert Bly & 3. Jane Hirshfield.

2. Mira Bhai By : Swami Sivananda (February 18, 2005)

*********************

S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (July 13, 2008)]

Series Navigation