கவிதை௧ள்

This entry is part of 36 in the series 20080717_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி


01

எதிர்பாரா ஒரு தருணம்…!
எப்போதும் வாய்ப்பதில்லை.
எதிர்பார்த்த ஒன்று

எதிர்பாரா ஒரு தருணத்தில்

எதிர்ப்படும் வேளை.


02

நானின்றி…!

என்னிடம்

நானில்லை.

உன்வசமும்

நானில்லை

என்றால் வா.

உணர்வுதளம் கடந்து

சும்மா

உரையாடிக் கொண்டிருப்போம்.


03

ஒன்றன்றி…!

ஒன்றில்லை.

ஒன்றுமில்லை.
ஒன்றன்றி
ஒன்றுமே இல்லை.


04.
எத்தனை நாட்கள்…!

பிறந்த நாள்

பேர் வைத்த நாள்

கண்ட நாள்

கல்யாணம் கொண்ட நாள்

பிரிந்த நாள்

சேர்ந்த நாள்

சோக நாள்

சொர்க்கம் போன நாள்

நினைவு நாள்

சோற்றுக்கலையும் வாழ்க்கையில்

சொல்லிக்கொள்ளத்தான்

எத்தனை நாட்கள்.


SJEGADHE@tebodinme.ae

Series Navigation