நண்பர்கள் பற்றிய குறிப்புகள்-2 (தனேஸ்குமார்)

This entry is part of 39 in the series 20080612_Issue

கே.பாலமுருகன்


தனேஸ்குமார்!
ஒரு நொடியில் வார்த்தைகள்
தடித்து
மறுமுனையில் தடுமாறும்!
திக்கு வாய்!
இல்லை!
அவன் வாய் திக்கி நான்
பார்த்ததில்லையே!
வார்த்தைகள்தான்!

கைகளிரண்டும்
உடலுக்குத் தொடர்பற்றதாய்
வீங்கிக் கிடக்கும்!
பின்தலையைச் சுரண்டிக்
கொண்டேதான் பேசுவான்!
வியர்வை நெடி சூழ்ந்திருக்கும்!

சாலையைக் கடக்கும்போது
பழைய இரும்பு கடையில்
அவனைப் பார்த்ததாக
நினைவு!
வியர்வை நெடியில்
அமிழ்ந்து போயிருப்பான்
அனேகமாக!

நட்பு பாராட்ட இயலாத
தொலைவில்
தனேஸ்குமார்!
எங்காவது பார்த்துவிடுவேனோ
என்ற அச்சம்!
குமட்டலைச் சகித்துக் கொண்டு
அவன் முன் பொய்யாக நிற்பதற்குப்
பதிலாகப் பார்க்காமலே
இருந்துவிடலாம்!


bala_barathi@hotmail.com

Series Navigation