காற்றினிலே வரும் கீதங்கள் – 22 பிறப்பும் இறப்பும் ஒழிப்பாய் !

This entry is part of 39 in the series 20080605_Issue

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


வேதங்கள் கோத்து வைத்தான் ! அந்த
வேதங்கள் மனிதர்தம் மொழியில் இல்லை !
வேதங்கள் என்று புவியோர் – சொல்லும்
வெறுங்கதைத் திரளில் அவ்வேத மில்லை !
வேதங்கள் என்ற வற்றுள்ளே – அவன்
வேதத்திற் சிலசில கலந்ததுண்டு !
வேதங்க ளின்றி ஒன்றில்லை ! – இந்த
மேதினி மாந்தர் சொலும் வார்த்தைகள் எல்லாம் !

++++++

துயரில்லை ! மூப்பு மில்லை ! – என்றும்
சோர்வில்லை ! நோயொன்றும் தொடுவ தில்லை !
பயமில்லை ! பரிவொன் றில்லை ! – எவர்
பக்கமும் நின் றெதிர்ப்பக்கம் வாட்டு வதில்லை !
நயமிகத் தெரிந்தவன் காண் – தனி
நடுநின்று விதிச்செயல் கண்டு மகிழ்வான் !

பாரதியார் (கண்ணன் என் தந்தை)

++++++++++++++++++++++++
காற்றினிலே வரும் கீதங்கள் – 22
பிறப்பும் இறப்பும் ஒழிப்பாய் !
++++++++++++++++++++++++

கருமை நிறக் கண்ணா !
எனது வேண்டுதல் கேளாய் !
உனது சேவகி நான்.
நினதொரு
தெய்வீகத் தெரிசனம்
பைத்தியமாய் ஆக்கிய தென்னை !
உன் பிரிவு எனதுடலைத்
தின்று வருகிறது !
உன்னால்தான்
நானொரு யோக மாதாய்ப்
போனது !
மறைமுக மாக அறைகளில்
திருநீறைப் பூசி வழிபட்டு
ஊர் ஊராக
நானலைந்து வருகிறேன்
மான் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டும்
மேனியை எரித்து
வீணாக்கிக் கொண்டும் !

+++++++

காடு, மேடு சுற்றிச் சுற்றி
நானும்
கானம் பாடி வருகிறேன்
குரலை உயர்த்தி
இரங்கத் தக்க முறையில் !
பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவனே !
உனது யாசகி
என்னை ஏற்றுக் கொள் !
இன்புற அணைத்து நீ
துன்பத் துக்கு முடிவு கட்டு !
மீரா சொல்கிறாள் :
“எனக்கு மீளும்
பிறப்பையும் இறப்பையும்
துறப்பது உறுதி,
எப்போதும்
கருமேனியான் திருவடிகளை
இறுகப் பற்றினால்.”

+++++++++

(ஆங்கிலத்தில்: ராபர்ட் பிலை)

(தொடரும்)

************

Holy Fire
(A Collection of English Poems)

(Nine Visionary Poets & the Quest for Enlightenment) 1994

Edited By : Daniel Halpern
Harper Prennial
A Division of Harper Collins Publishers

1. Mirabhai Songs were tranlated from Rajasthani by : 1. Andrew Shelling 2. Robert Bly & 3. Jane Hirshfield.

2. Mira Bhai By : Swami Sivananda (February 18, 2005)

*********************

S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (June 2, 2008)]

Series Navigation