கனவுகளில் தொலைந்த..

This entry is part of 39 in the series 20080605_Issue

றஞ்சினி


கண்களில் தீ ஏற்றி
மனதைக்கழவாட
காத்திருக்கும்
காதலைத் தள்ளிவைத்து
இனிமைதரும்
இசையில்
செவ்மஞ்சள்
மாலையை மோகித்து
கருமுகில் கூட்டத்தில்
மழையாகி
நட்சத்திரங்களை
முகத்தில் ஒட்டி
நிலவில் கலந்து
இரவில் மூழ்கி
கனவில் மிதந்து
பகலைத் தேடி
சூரியன் ஆசீர்வதிக்க
கண்விழிக்கையில்
விண்ணுக்கும்
மண்ணுக்கும்மான
எனது தேடல்
நிக்கிறது
எல்லையற்ர
பிரபஞ்சமாக
முடிவற்று. .


shanranjini@yahoo.com

Series Navigation