தவம்

This entry is part of 24 in the series 20070503_Issue

ஆதிராஜ்


காதலெனும் பொய்யினை நம்பி
கருத்தழிந்து கடமை மறந்து
சோதனைகள் வந்ததன் பின்னே
சோகமென்னும் அலைகடல் மூழ்கி
போதம் பெற்ற தவசியை அண்டி
போகும் பாதை எதுவெனக் கேட்டேன்!
பாதை காட்டும் முன்னர் பணித்த
பணிகள் யாவும் வேதனை ஆச்சே!
காதலித்த காரிகைக்கு ஏங்கி
கால முற்றும் தவஞ் செயலானேன்!

– ஆதிராஜ்.

Series Navigation