தைத்திருநாள் விழா கவியரங்கம்

This entry is part of 35 in the series 20070222_Issue

கவிஞர் திருமுருகன்


தைத்திருநாள் விழா கவியரங்கம்

இடம்: சிராங்கூன்சாலை கேம்பல் லேன், சிங்கப்பூர். நாள்: 15.01.07

சிறப்பு விருந்தினர்:திரு எஸ்.ஈஸ்வரன் (வர்த்தக ,தொழில் துணை அமைச்சர்,சிங்கப்பூர்)
முன்னிலை: திரைப்படக்கவிஞர் யுகபாரதி
ஏற்பாடு: லிட்டில் இந்தியா கடைத்தொகுதி மற்றும் மரபுடமைச்சங்கம் (தமிழவேள் நற்பணிமன்றம் பொறுப்பு)

கவியரங்கத் தலைமை : பிச்சினிக்காடு இளங்கோ

தலைப்பு…………………………………………..கவிஞர்கள்

அறுவடைத்திருநாள்………………கவிஞர் திருமுருகன்
திருவள்ளுவர் திருநாள்………….கவிஞர் மாதங்கி
புத்தாண்டு முதல்நாள்…………….கவிஞர் மகேஷ்குமார்
பொங்கல் திருநாள்……………….கவிஞர் மலர்விழி இளங்கோவன்
தமிழர்திருநாள்………………………கவிஞர் சேவகன்

பொதுத்தலைப்பு: தைத்திருநாள்

தமிழருக்கும் பொங்கலுக்கும்
தனிப்பொருத்தம் இருக்கிறது-அது
ஏழாம் பொருத்தமாய்
இருந்து கசக்கவில்லை
அந்தத் தனிப்பொருத்தம்
இனிக்கும் பொருத்தமாய்
இருந்து இனிக்கிறது
இயல்பாய் இருக்கிறது
தமிழருக்கும் பொங்கலுக்கும்
உள்ள பொருத்தம்-அது
உள்ளப் பொருத்தம்

உள்ளப் பொருத்தம்
உண்மையில் இருக்குமானால்
எந்தப் பெருக்கமும்
வெள்ளம்போல் பெருக்கம்தான்-கரும்பு
வெல்லம்போல் இனிக்கும்தான்

பொங்கல்
எல்லார் வீட்டிலும் பொங்குவார்கள்
தமிழர் வீட்டிலும் பொங்குவார்கள்
என்ன வித்தியாசம்?
எல்லாரும் பொங்குதற்கும்
தமிழர் பொங்குதற்கும்
என்ன வித்தியாசம்?

எல்லார் வீட்டிலும்
உணவுக்காகப் பொங்குவார்கள்
தமிழர் வீட்டில்
உணவுக்காகவும் பொங்குவார்கள்
உணர்வுக்காகவும்
உரிமைக்காகவும் பொங்குவார்கள்

உணவைப்
பொங்கி வழங்குவதும்
உணர்வுகளால்
பொங்கிவழிவதும்தான்
தமிழர்வாழ்க்கை

இனிக்கின்ற பொங்கலைப்
பொங்கி வழங்கியவர்கள்
கரிக்கும்
கண்ணீர்ப்பொங்கலோடும்
காலம் கழிக்கிறார்கள்

தமிழருக்கும் பொங்கலுக்கும்
தனிப்பொருத்தம் இருக்கிறது-அது
இனிக்கும் பொருத்தமாய்
இருந்து இனிக்கிறது

இயற்கையிலிருந்து வாழ்க்கையை
இயற்கையாய்க் கற்றவர்கள்
தமிழர்கள்

இயற்கையோடு இயற்கையாய்
இயைந்து வாழ்ந்தவர்கள்
தமிழர்கள்

அறியாமை
இல்லாத வாழ்க்கை
தமிழர் வாழ்க்கை

அறிவுடமை
அகலாத வாழ்க்கை
தமிழர் வாழ்க்கை

அறியாமை இல்லாத
அறிவுடமை அகலாத
அறுவடை விழாவை
அறிமுகப் படுத்தினான் தமிழன்

ஆதாரம் உயிருக்கு
ஆகாரம் என்பதறிந்தான்
அனைத்திற்கும் ஆதாரம்
ஆதவன் என்பதுணர்ந்தான்

சூரியனை வணங்கும்
சூத்திரத்தைச் சொல்லுதற்கே
அறுவடைத் திருவிழாவை
அறிமுகப் படுத்தினான்

இன்னலில்தான் வாழ்க்கை
இனிக்கும் என்பதை
கன்னலைக் காட்டித்தான்
கற்பித்தான்

இனிக்கும் கரும்பு
கடித்ததும் இனிப்பதில்லை
கடிப்பதும் எளிமையில்லை

துணுக்குகள் இனிக்கலாம்
கணுக்கள் இனிக்குமா?

கடிப்பதைக் கூட
நுனியில் தொடங்கினால்
இனிப்பது தொடரும்

அடியிலே தொடங்கினால்
அடியோடு நின்றுவிடும்
அடுத்தது கசப்புவரும்

இன்னலில்தான் வாழ்க்கை
இனிக்கும் என்பதை
கன்னலைக் காட்டித்தான்
கற்பித்தான்

ஏலம்போல் மணக்கச்சொன்னான்
தமிழன்
ஏதிலியாய் ஆகிப்போனான்

ஏதிலியாய் திசைதோறும்
ஏகினாலும்
தேன்கதலி செங்கரும்பு
செந்நெல் மஞ்சள்
இஞ்சி ஏலம்
வெல்லம் முந்திரி
எல்லாம் கைக்குவரும்
இனியநாள் கண்டுசொன்னான் -அது
தைத்திருநாள் என்றுசொன்னான்

அத்தை வந்தால்
அத்தையுடன்
அத்தைமகள் வரலாம்
வராமலும் போகலாம்

தைமகள் வந்தால்
தையோடு செந்நெல்வரும்
கையோடு கன்னல்வரும்
இனிக்கும் வாழைவரும்
ஏலம்வரும் வெல்லம்வரும்
இஞ்சியும் மஞ்சளும் சேர்ந்துவரும்
எங்கு வரும்?
எங்கும் வரும்.
சிங்கைக்கும் வரும்
சிராங்கூன் சாலைக்கும் வரும்
தைத்திங்கள் எங்கள்
திருநாள் என்றான்

அறுவடைத் திருநாள் (திருமுருகனை அழைத்தல்)

ஆதிவிழா தமிழனுக்கு
அறுவடைத் திருவிழாதான்
பாதியில்தான் வந்தன
பலப்பல விழாக்கள்
ஆமாம் எல்லாம்
பளபளக்கும் விழாக்கள்

பயன்தரும் விழாக்களில்லை
பகுத்தறிவு விழாக்களில்லை
பணமெல்லாம் சாம்பலாகும்
பக்குவமில்லா விழாக்கள்

அறுவடை விழாதான்
அறிவுவிழா
ஆதிவிழா
முதல்விழா-அனைத்திற்கும்
முதன்மைவிழா

அறுவடை நடந்தால்தான்
அடுப்புப்பொங்கும்
மனிதனின்
அகம்பொங்கும்
முகம்பொங்கும்
அனைத்தும் பொங்கும்

அனைத்தும் பொங்க
அடைப்படை விழாதான்
அறுவடைவிழா

நான்சொன்னால் நம்பமாட்டீர்கள்
முருகன்சொன்னால் நம்புவீர்கள்

தமிழர்களுக்கு ஒரு
நல்லபழக்கமுண்டு
எதையும்
மனிதர்கள் சொன்னால்
நம்பமாட்டார்கள்–மனிதப்
புனிதனே சொன்னாலும்
நம்பமாட்டார்கள்
முருகன் சொன்னால்
நம்புவார்கள்

தம்பி முருகனை அழைக்கிறேன்
தம்பிதான் முருகன் திருமுருகன்
திருமுருகனை அழைக்கிறேன்…

வா முருகா வா
வா முருகா வா
ஆதிவிழா அறுவடைவிழா
சொல் முருகா சொல்
திருமுருகா சொல்

( அறுவடைத்திருநாள் பற்றி திருமுருகன் பாடுதல்)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(பாடிமுடித்தபின்)
/////////////////////////////////////////////////////////

வியர்வைச்சொந்தங்களே
என்று
விளித்தார்

வியர்வைத்தாவரங்கள் நூல்வெளியிட்ட
நான் வியந்தேன்

வியர்வையின் விழாதான்
அறுவடை விழாவென்று
விரிவாகச்சொன்னார்-கருத்துச்
செறிவாகச்சொன்னார்
அழகாகச்சொன்னார்
அழகன் முருகன் திருமுருகன்

அவமானங்களை
அறுவடை செய்துபார்
அனுபவம் கிடைக்குமென்றார்
இப்படி
நெருப்பு வார்த்தைகளால்
நின்றார் திருமுருகன்

அதனால்தான்

கருப்புத்தான் எனக்குப்பிடித்த
கலரு
அது
சூப்பர் ஸ்டார் கருப்பு
என்பதால் அல்ல

அர்த்தமற்ற எதையும்
சட்டை செய்யாத
தந்தைபெரியாரின்
சட்டை
கருப்பு என்பதால்–நான்
கட்டியமனைவியும்
கருப்பு என்பதால்
கண்முன் இருக்கும்
கவிஞர் யுகபாரதியும்
கருப்பு என்பதால்

மழைபொழியும் மேகமெல்லாம்
கருத்திருக்கும்
கருத்திருக்கும் திருமுருகன் கவிதையில்
கருத்தான கருத்திருக்கும் என்பதால்
கருப்புத்தான் எனக்குப்பிடித்த
கலரு

தம்பி திருமுருகன்
ஆறுபடைக்குச்சொந்தக்காரனில்லை
அறுவடைக்குச்சொந்தக்காரன் -வயிற்றுக்குச்
சோறுபடைக்கும் சூத்திரக்காரன்

அறுத்தால் குவித்தால்
கதிர்கனக்கும்
கருத்தால் நயத்தால்
கற்பனையால்
கனக்கும் கவிதைதந்த
உனக்கும்
உன் பேனாவுக்கும்
நன்றி

(அடுத்தவாரம் தொடரும்)

Series Navigation