நானும் நானும்

This entry is part of 41 in the series 20061109_Issue

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ( சிங்கப்பூர்)


எல்லா இடத்திலும்
என்னையே சந்திக்கிறேன்

நான்
நான் இல்லாத இடத்திலும்
நான் இருக்கிறேன்

நான் இருக்கும் இடத்திலும்
என்னோடு இருப்பது
நான்தான்

எனக்கும் எனக்கும்தான்
எல்லாம்

எல்லா இடத்திலும்
என் எல்லாம்
நான்தான்

லாபம் லாபமாகிறது
லாபம் நட்டமாகிறது
நட்டம் நட்டமாகிறது
நட்டம் லாபமாகிறது

லாபமும் நட்டமும்தான்
நான்

லாபத்தைப் பெருக்கிக்கொள்ள
என்னையே நான்
தண்டிக்கிறேன்

என்னையே பெருக்கிக்காட்டி
நட்டத்தை வாரிக்கொள்கிறேன்

எல்லாம்
நானாக இருக்கிறேன்

நானன்றி நானில்லை
பராபரமே


pichinikkaduelango@yahoo.com

Series Navigation