புனித உறவுகள்

This entry is part of 48 in the series 20060203_Issue

ரஜித்


அதிகாலை வேளை
அவிழ்ந்தது மொட்டு

மூடிக் கிடக்கையில்
முணுமுணுத்த வண்டு
உள்ளே நுழைந்து
ஊர்வலம் வந்தது

மூக்கை உள்நீட்டி
முத்தம் கேட்டது
தேன்சிட்டு

கன்னம் தடவி தேனீ
மதுக் கிண்ணம்
கேட்டது

சாமரம் விசிறிய மகரந்தம்
வா வா என்றது
வண்ணத்துப் பூச்சியை

மந்தகார மாலை
மசக்கை எடுத்தது
மலருக்கு

பஞ்சு இதழ் உதிர்ந்தது
பிஞ்சு அங்கு உதித்தது

ஈயோ எறும்போ
வண்டோ சிட்டோ
வண்ணத்துப் பூச்சியோ

இயற்கை உறவுகளில்
எச்சங்கள் இல்லை

பூவின் உறவுகளில்
புனிதமன்றி வேறில்லை
—-
rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation