கண்ணதாசா

This entry is part of 40 in the series 20050630_Issue

ரஜித்


ஜூனில் பிறந்த
சூரியனே
வானப் பலகையில்
தமிழ் எழுதினாய்
விண்மீன்களால்
புள்ளியிட்டாய்

கருவூருக்கு முன்னும்
சாவூருக்குப் பின்னும்
பயணித்தாய்

திரை உலகின்
நரை களைந்தாய்

நானூறு ஆண்டின்
அனுபவத்தை
நாற்பதே ஆண்டில்
அடைந்தாய்
அடைந்ததை
அம்பலமாக்கினாய்
விதை மூடிய
கனிகளுக்கிடையே
முந்திரிக்கனி நீ ஆனாய்

பாசத்தை
பாலால் எழுதினாய்
உறவுகளைப் பிரிவுகளை
குருதியால் எழுதினாய்
துக்கங்களை
கண்ணீரால் எழுதினாய்
காதலை
பூக்களால் எழுதினாய்

ஓடப் பயணம்
உன் வாழ்க்கை
ஆடிக் கொண்டே
முடித்தாய்- தமிழை என்றும்
ஆடாமல் பிடித்தாய்

ரஜித்

rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation