நிழல்களைத் தேடி….

This entry is part of 59 in the series 20050318_Issue

புதியமாதவி


—-
நிழல்களின் ஊர்வலம்.
கைதட்டுகின்றன நிஜங்கள்
ஒலிபெருக்கிகளின் குரல்வலை நெறித்து
வாக்குறுதிகள் வலம் வருகின்றன.

ஆட்டுமந்தைகளை அடைத்துவைத்து
வெற்றி விழா நடத்துகிறது மக்களாட்சி.
கைதட்டலில் கூத்தாடுகிறது உங்கள் கொடிகள்.

உங்களுக்குத் தேவை எங்கள் நிஜங்கள் அல்ல.
எங்கள் நிழல்கள்.
உங்கள் காலடியில் எப்போதும் காத்திருக்கும் எங்கள் நிழல்கள்.
எங்கள் நிழல்களுக்கு மாலையிட்டு
எங்கள் நிஜங்களைர்த் தூக்கிலிடுகிறீர்கள்.
உதிர்ந்துவிழும் உங்கள் மாலைகளுக்காய்
உங்கள் மேடைகளின் பொன்னாடைகளுக்காய்
நிஜங்களின் இரத்தமேடையில்
நிழல்கள் நடனம்.

எரிமலையாய் வெடிக்கிறது
உங்கள் காலடியின் பூமி
திசைமாறிப் போகிறது நதியின் ஓட்டம்.
உங்கள் அணைகளை உடைத்து
எங்கள் வறண்ட மணலை ஈரப்படுத்துகிறது வெள்ளம்.

உங்கள் பூமிரேகையைக் கடந்து
பயணம் செய்கிறது ஜீவநதி.
உங்கள் காலடியில் கிடக்க மறுக்கின்றன
எங்கள் மலர்கள்.
கிளைகளை வெட்டிவிடலாம் என்று கனவு காணாதீர்கள்
எங்கள் வேர்கள் உங்கள் எல்லைகளைக் கடந்துவிட்டன.
இந்த நாட்களுக்காகத்தான் காத்திருந்தன எங்கள் இரவுகள்.
இனி..
வெளிச்சத்திற்கு வரும் எங்கள் நிழல்கள்.
எங்கள் நிஜங்களின் உருவத்துடன்-
எங்கள் நிஜங்களின் வாழ்க்கையுடன்-
எங்கள் நிஜங்களைப் பதிவுசெய்ய.

அப்போது எழுதுவோம்
நிழல்களின் விதிகளை
நிஜங்களின் அகராதியில்.
உங்கள் பொய்முகத்தின்
கண்ணாடிக்கண்களை
உங்கள் பொன்னாடைகளால் துடைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் விருதுகளைத் துறந்துவிட்டோம்
உங்கள் அரங்கின் கைதட்டல்களை மறந்துவிட்டோம்.
எங்கள் நிழல்களின் விடுதலை
உங்கள் காலடியில் கிடந்த எங்கள் நிழல்களின் விடுதலை
எங்கள் நிஜங்களின் பாதையுடன் பயணம்.
இது எங்களின் பயணம்.
எங்கள் நிழல்களுடன்
தொடரும்
எங்கள் நிஜங்களின் பயணம்.

—-
puthiyamaadhavi@hotmail.com

Series Navigation